=
   


ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ ПРАШАЊА
повеќе »ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

22.10.2015 (ЧЕТВРТОК) Е ПАТРОНАТ НА УЧИЛИШТЕТО. ТОЈ ДЕН Е НЕНАСТАВЕН И ПО ТОЈ ПОВОД ЌЕ СЕ ОДРЖИ КОНЦЕРТ ВО 12 ЧАСОТ НА IV СПРАТ ВО САЛАТА НА ФМУ. ПОВЕЛЕТЕ.

ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЈНОВ РАСПОРЕД: УЧЕНИК
објавено на 20.09.2015

РАСПОРЕД:НАСТАВНИК
објавено на 20.09.2015

ЗАМЕНА
Од 24,09,2015 (четврток) часовите и групите објавени на распоредот на З.Ж. Пејиќ ќе бидат заменети од А. Ценевска.

СРЕДНО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ:
УПИС / ОГЛАС / РЕЗУЛТАТИ

  
 
  ДОБРЕДОЈДОВТЕ
   
 
  Музичко - балетскиот училишен центар„Илија Николовски - Луј" од Скопје е од посебен интерес за државата. Во него се образуваат кадри од музичката и балетската уметност и како единствен центар од ваков вид тој претставува јадро од кое произлегуваат идните музички и балетски педагози, кореографи, диригенти, композитори и други музички и балетски културни дејци.

*dmbuc.mkd@gmail.com за сите прашања, барања и потребни информации.
РАСПОРЕДИ
2015/2016


СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ


ОСНОВНО
МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАНИЕ


ОСНОВНО
БАЛЕТСКО
ОБРАЗОВАНИЕ